2 trò chơi thú vị trong Power Point

Power Point giờ đây được biết đến không chỉ dùng để tạo những slide thuyết trình bài giảng, trình bày bài tập cho một chủ đề nào đó một cách khô khan mà hiện nay người dùng có thể tạo các kiểu trò chơi PowerPoint nhằm tạo sự thú vị mới mẻ cũng như hấp dẫn cho bài thuyết trình của mình.

1.Trò chơi Power Point đoán hình

Bước 1:

Tại slide PowerPoint chúng ta nhấn Insert rồi chọn Picture để chèn hình ảnh câu hỏi vào trong slide. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng các miếng ghép để che đi hình ảnh gốc này.

Người dùng chọn Insert, click vào tiếp mục Shapes rồi chọn hình chữ nhật.

Vẽ miếng ghép
Vẽ miếng ghép

Bước 2:

Chúng ta sẽ vẽ hình để che đi toàn bộ ảnh gốc bên dưới. Tùy vào số lượng câu hỏi mà bạn vẽ số hình che phủ ảnh gốc tương ứng. Tiếp đến bạn chỉnh màu sắc, đường viền cho các miếng ghép tùy ý.

Vẽ các miếng ghép
vẽ các miếng ghép

Trò chơi Powerpoint

Bạn có thể thêm hiệu ứng đổ bóng cho từng miếng ghép để tạo thêm tính nghệ thuật hơn.

Thêm hiệu ứng miếng ghép

Bước 3:Trò chơi Powerpoint

Tiếp đến ở từng mảnh ghép sẽ là các câu hỏi với những phương án trả lời khác nhau. Khi trả lời đúng thì miếng ghép sẽ được mở ra.

Nhấn vào tab Home chọn New Slide rồi nhấn vào Title and Content để thêm slide cho câu hỏi số 1.

Tạo slide câu hỏi 1

Tại slide mới hiện ra chúng ta nhập câu hỏi vào phần Text box bên trên và cũng tiến hành chỉnh sửa lại font chữ, size cho chữ,…

Nhập câu hỏi 1

Bước 4:

Trò chơi Powerpoint

Xóa phần Text box bên dưới rồi nhấn Insert chọn tiếp vào Shapes, chọn hình chữ nhật bo cạnh hoặc hình khác tùy bạn.

Tạo hình đáp án

Tiếp đến bạn tạo thành các hình khác nhau rồi nhập các đáp án cho câu hỏi ở slide. Cũng chỉnh sửa lại khung hình, màu sắc, chữ viết,…

Viết các đáp án

Bước 5:

Trò chơi Powerpoint

Để chọn hiệu ứng cho các đáp án đưa ra, nhấn tab Animations và chọn hiệu ứng bất kỳ.

Chọn hiệu ứng cho các đáp án

Nếu muốn tạo hiệu ứng cho đáp án đúng chẳng hạn đổi sang màu xanh, chọn đáp án sai thì đổi thành màu đỏ, bạn nhấn vào Animations > Add Animation > Fill Color trong phần Emphasis.

Chọn hiệu ứng đổi màu

Trong phần Effect Options người dùng lựa chọn màu đỏ cho đáp án sai là A.

Chọn màu đỏ

Bước 6:

Nhấn tiếp vào Animation Pane ở góc bên trên. Tại thanh điều chỉnh hiệu ứng bên phải màn hình, chọn biểu tượng tam giác cạnh tên hiệu ứng đổi màu của đáp án A vừa thêm rồi nhấn Timing.

Hiệu ứng đổi màu

Tại hộp thoại mới hiện ra, bạn chọn Triggers rồi nhấn vào Start effect on click of, chọn đến tên hình chứa đáp án A.

trò chơi powerpoint tên hình cho đáp án A
trò chơi powerpoint tên hình cho đáp án A

Chúng ta tiếp tục thực hiện gán màu, Timing cho đáp án sai còn lại và đáp án đúng trong Effect Options các bạn chọn màu xanh.

Chọn màu xanh đáp án đúng

Kết quả chúng ta sẽ thấy ở từng đáp án có 2 hiệu ứng khác nhau.

Các hiệu ứng cho từng đáp án

Bước 7:

Khi đã tạo xong câu hỏi cho slide đầu tiên, nhấn vào Insert và biểu tượng trang chủ trong Action Button để thêm nút trở về giao diện đoán hình ảnh.

Tạo biểu tượng Home

Vẽ biểu tượng lên slide ở vị trí gần cuối và hiển thị hộp thoại Action Settings. Nhấn vào tab Mouse Click và chọn Hyperlink to là First Slide để quay về giao diện đoán hình khi nhấn biểu tượng này. Nhấn OK để đóng hộp thoại. Như vậy đã tạo xong 1 slide câu hỏi.

Quay về slide đoán hình

Bước 8:

Tiếp đến nhấn chuột phải vào slide câu hỏi 1 và chọn Duplicate Slide để tạo một slide mới giống slide này. Bạn tiếp tục tạo thêm các slide khác cho 4 mảnh ghép của hình gốc.

Nhân đôi slide

Nhấn vào slide số 3 và tiến hành chỉnh sửa lại câu hỏi và các đáp án. Chúng ta giữ nguyên hiệu ứng và chỉ cần nhập đáp án đúng cho ô có hiệu ứng chuyển màu xanh là được, những ô khác nhập đán án sai cho hiệu ứng màu đỏ. Làm như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian soạn slide.

Chỉnh sửa slide câu hỏi khác

Bước 9:

Khi đã có đầy đủ slide câu hỏi quay lại slide đoán hình ảnh đầu tiên. Nhập số thứ tự cho từng miếng ghép.

Đánh số miếng ghép

Chọn tất cả 4 miếng ghép và chọn Animations rồi chọn hiệu ứng trong phần Exit cho các miếng ghép biến mất và hiện hình ảnh.

Hiệu ứng cho 4 miếng ghép

Có thể chỉnh thêm thời gian các mảnh ghép biến mất trong phần Duration nếu muốn.

Chỉnh thời gian

Bước 10:

Để nhấn vào miếng ghép số 1, 2, 3, 4 sẽ tương ứng hiển thị slide câu hỏi số 1, 2, 3, 4 thì người dùng cần gán link cho từng miếng ghép. Nhấn chuột phải vào miếng ghép số 1 rồi chọn Hyperlink.

Chọn Hyperlink

Hiển thị hộp thoại Insert Hyperlink, các bạn chọn Place in This Document. Tại phần Select a place in this document chọn vào slide số 2 nghĩa là câu hỏi số 1. Có thể xem nội dung slide ở bên cạnh phòng trường hợp chọn sai slide.

Nhấn slide câu hỏi 1

Tương tự thực hiện với miếng ghép số 2 chọn Hyperlink, trong hộp thoại Insert Hyperlink chọn Place in This Document và chọn Slide 3 cho câu hỏi số 2. Thực hiện với những miếng ghép còn lại.

Gán cho từng miếng ghép khác

Bước 11:

Nhấn vào tab Animations và chọn Animation Pane. Trong khung này nhấn vào hiệu ứng Exit của miếng ghép 1 và chọn hình tam giác, chọn tiếp vào Timing.

Chỉnh thời gian hiệu ứng miếng ghép 1

Trong tab Timing nhấn vào Trigger chọn Start effect on click of và chọn đúng tên hình miếng ghép 1.

Chọn tên miếng ghép 1

Tiếp tục thực hiện gán Trigger với miếng ghép 2, 3, 4 và trong Start effect on click of chọn tên hình của miếng ghép đó.

Gán Trigger cho miếng ghép khác

Bước 12:

Tiếp tục tạo thêm hình để nhấn vào sẽ hiển thị đáp án hình ảnh cuối cùng hoặc Action Buttons đều được. Vẽ hình lên vị trí slide bạn muốn rồi nhập chữ Kết quả.

Viết chữ Kết quả

Tiếp tục tạo thêm khung hình để viết tên hình ảnh cần đoán. Có thể chỉnh thêm hiệu ứng cho tên hình ảnh.

Viết tên hình ảnh

Bước 14:

Nhấn vào khung hình chứa tên của hình ảnh rồi chọn tab Animations và chọn hiệu ứng hiện trong Emtrance.

Tạo hiệu ứng cho đáp án

Chọn biểu tượng tam giác cạnh tên hiệu ứng của ảnh kết quả và chọn Timing. Trong hộp thoại mới hiện ra chúng ta chọn Triggers và Start effect on click of. Chọn tên hình Kết quả khi nhấn vào sẽ hiển thị tên hình ảnh.

Hiệu ứng cho khung Kết quả

Như vậy bạn đã tạo xong trò chơi đoán hình trên PowerPoint rồi đó. Khi tạo các slide câu hỏi xong người dùng cần liên kết tới từng miếng ghép của hình ảnh cần đoán là được. Phần chèn hiệu ứng cho từng miếng ghép và các câu hỏi bạn cần thực hiện theo thứ tự. Các hiệu ứng có thể lựa chọn khác với bài hướng dẫn đều được.

2.trò chơi powerpoint tạo ô chữ

Bước 1: Đầu tiên các bạn tạo cho mình sườn nội dung Trò chơi ô chữ có dạng như sau:

Trong slide đầu tiên là để hiện tên Trò chơi, slide trống số 2 để thiết kế các hàng chữ của Trò chơi ô chữ, các slide còn lại chứa nội dung câu hỏi có thứ tự.

Bước 2: Các bạn vào slide số 2, dựa theo hình mẫu rồi vào Insert -> Table rồi chọn các ô tương ứng cần sử dụng với số chữ.

tạo các hàng chữ đáp án

Bước 3: Các bạn điền nội dung đáp án vào hàng chữ đầu tiên và sửa hình thức nội dung trong menu Design với các thẻ Shading(màu nền), Border(khung viền), Effects(hiệu ứng). Sau khi điền xong, các bạn chọn khối hàng chữ đó rồi nhấn Ctrl+D và xoá tất cả chữ của bản copy. Bản copy này dùng để che đi ô chữ.

sửa nội dung và hình thức các ô chữ

Bước 4: Các bạn chọn các ô trắng (bản copy đã xoá đi chữ) rồi vào menu Animations -> Add Animation -> Exit -> Fade (1 hiệu ứng biến mất) để tạo hiệu ứng biến mất cho nó. Sau đó click vào hiệu ứng đó trong Animation Pane, rồi chọn mục Trigger chọn On Click of với Table tương ứng.

tạo hiệu ứng biến mất cho ô chữ

tạo các trigger

Bước 5: Các bạn bôi 2 hàng ô chữ ở Bước 4 rồi nhấn Ctrl+D và điền tiếp nội dung cho các ô còn lại tương tự như hình dưới. Để xoá các ô thừa các bạn vào menu Layout -> Delete -> Delete Columns (xoá cột), để chèn thêm ô bên phải thì chọn Insert Right. Sau cùng hãy dùng các hàng ô trắng bên phải che đi các hàng ô có chữ bên trái.Trò chơi Powerpoint

trò chơi powerpoint hoàn thiện đáp án các ô chữ
trò chơi powerpoint hoàn thiện đáp án các ô chữTrò chơi Powerpoint

che đi đáp án ô chữ

Bước 6: Trong bước này, các bạn vào menu Insert -> Shapes, rồi chọn biểu tượng phù hợp rồi đánh số thứ tự cho chúng. Để đánh số trong Shapes các bạn click phải chuột lên Shapes rồi chọn Edit Text.Trò chơi Powerpoint

tạo các nút liến kết slide

Bước 7: Để tạo liên kết giữa các ô chữ với câu hỏi, các bạn click phải chuột lên Shape rồi chọn Hyperlink. Hôp thoại Insert Hyperlink hiện ra, các bạn chọn mục Place in This Document rồi chọn tiếp slide tương ứng và click OK. Làm tương tự với các Shape còn lại.Trò chơi Powerpoint

tạo liên kết câu hỏi trong Insert Hyperlink

Bước 8: Để tạo liên kết câu hỏi với slide có các ô chữ khi muốn trở về, các bạn làm tương tự như Bước 7.

tạo liên kết với trang đáp án

Bước 9: Các bạn điều chỉnh thêm về Background, Color, Font, Size trong các slide rồi chạy thử. Các bạn xem video ở đầu bài để hiểu kỹ các bước thực hiện.Trò chơi Powerpoint

Chúc các bạn sử dụng 2 Trò chơi Powerpoint thành công !!!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *