CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

SLIDENGON biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy SLIDENGON cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng SLIDENGON.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức SLIDENGON thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng SLIDENGON sử dụng dịch vụ của SLIDENGON. Người dùng SLIDENGON đồng ý sử dụng dịch vụ của SLIDENGON có nghĩa là Người dùng SLIDENGON hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. SLIDENGON  có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của SLIDENGON, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng SLIDENGON tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng SLIDENGON chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi sẽ không chia sẻ các dữ liệu của bạn với bất kỳ ai.

bao-mat

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và các dữ liệu liên quan tới  nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong biễu mẫu thu thập thông tin người dùng. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

SLIDENGON bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng SLIDENGON như thế nào?

SLIDENGON lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng SLIDENGON trên máy chủ, SLIDENGON bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. SLIDENGON thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và SLIDENGON chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống SLIDENGON.

Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng SLIDENGON vui lòng nào gửi về SLIDENGON theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ slidengonsupport@gmail.com , hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 19001008, hoặc liên hệ trực tiếp:

Địa chỉ trụ sở: Toà FPTpolytechnic Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

          Văn phòng: Tầng 3, Toà FPTpolytechnic Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại: 035.239.8399

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, SLIDENGON sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng SLIDENGON, trường hợp cần thiết, SLIDENGON có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. SLIDENGON sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng SLIDENGON trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.