Thu hút khách hàng bằng
Video Marketing Animation

Bạn gặp khó khăn trong việc tạo dựng một Video Marketing. Hãy để chúng tôi mang đến cho doanh nghiệp của bạn một hướng đi mới trong việc truyền tải thông điệp đến khách hàng theo cách Khác biệt – Sáng tạo – Đột phá.

Tư vấn thiết kế Đăng kí ngay

Thu hút khách hàng bằng

Video Marketing Animation

Bạn gặp khó khăn trong việc tạo dựng một Video Marketing. Hãy để chúng tôi mang đến cho doanh nghiệp của bạn một hướng đi mới trong việc truyền tải thông điệp đến khách hàng theo cách Khác biệt – Sáng tạo – Đột phá.

Tư vấn thiết kế Đăng kí ngay

Thu hút khách hàng bằng
Video Marketing Animation

Bạn gặp khó khăn trong việc tạo dựng một Video Marketing. Hãy để chúng tôi mang đến cho doanh nghiệp của bạn một hướng đi mới trong việc truyền tải thông điệp đến khách hàng theo cách Khác biệt – Sáng tạo – Đột phá.

Tư vấn thiết kế Đăng kí ngay

lợi ích của video animation

Hiệu ứng

Chuyển động đẹp mắt, thông điệp truyền tải rõ ràng, khách hàng sẽ ấn tượng ngay lập tức.

Thời lượng Video

Thời lượng video ngắn, dễ lan tỏa, giúp tiết kiệm chi phí cho các chiến dịch truyền thông.

Phục vụ 3 loại nhu cầu chính

Quảng cáo sản phẩm

Giới thiệu dịch vụ

Đào tạo, giáo dục

lợi ích của video animation

Hiệu ứng

Chuyển động đẹp mắt, thông điệp truyền tải rõ ràng, khách hàng sẽ ấn tượng ngay lập tức.

Thời lượng Video

Thời lượng video ngắn, dễ lan tỏa, giúp tiết kiệm chi phí cho các chiến dịch truyền thông.

Phục vụ 3 loại nhu cầu chính

Quảng cáo sản phẩm

Giới thiệu dịch vụ

Đào tạo, giáo dục

lợi ích của video animation

Hiệu ứng

Chuyển động đẹp mắt, thông điệp truyền tải rõ ràng, khách hàng sẽ ấn tượng ngay lập tức.

Thời lượng Video

Thời lượng video ngắn, dễ lan tỏa, giúp tiết kiệm chi phí cho các chiến dịch truyền thông.

Phục vụ 3 loại nhu cầu chính

Quảng cáo sản phẩm

Giới thiệu dịch vụ

Đào tạo, giáo dục

Doanh nghiệp nào cần làm

Video Marketing Animation?

Video Marketing Animation là sự lựa chọn hàng trong việc tiếp thị sản phẩm nếu bạn thuộc một trong những loại hình doanh nghiệp dưới đây

Dược phẩm

Mỹ phẩm

Giáo dục

Ngân hàng

Hàng tiêu dùng

Công nghệ

Doanh nghiệp nào cần làm

Video Marketing Animation?

Video Marketing Animation là sự lựa chọn hàng trong việc tiếp thị sản phẩm nếu bạn thuộc một trong những loại hình doanh nghiệp dưới đây

Dược phẩm

Mỹ phẩm

Giáo dục

Ngân hàng

Hàng tiêu dùng

Công nghệ

Doanh nghiệp nào cần làm
Video Marketing Animation?

Video Marketing Animation là sự lựa chọn hàng trong việc tiếp thị sản phẩm nếu bạn thuộc một trong những loại hình doanh nghiệp dưới đây

Dược phẩm

Mỹ phẩm

Giáo dục

Ngân hàng

Hàng tiêu dùng

Công nghệ

quy trình thực hiện

Bước 1

Thống nhất kịch bản

Bạn gửi cho chúng tôi kịch bản thô, ý tưởng và những yêu cầu của bạn

Bước 2

Thu âm, lồng tiếng

Sau khi thống nhất kịch bản, chúng tôi sẽ tiến hành thu âm để lồng vào video

Bước 3

Edit video

Chúng tôi sẽ bắt đầu dựng phim từ những yêu cầu đã thống nhất với khách hàng

Bước 4

bàn giao sản phẩm

Bàn giao sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng sau khi chốt thiết kế

quy trình thực hiện

Bước 1

Thống nhất kịch bản

Bạn gửi cho chúng tôi kịch bản thô, ý tưởng và những yêu cầu của bạn

Bước 2

Thu âm, lồng tiếng

Sau khi thống nhất kịch bản, chúng tôi sẽ tiến hành thu âm để lồng vào video

Bước 3

Edit video

Chúng tôi sẽ bắt đầu dựng phim từ những yêu cầu đã thống nhất với khách hàng

Bước 4

bàn giao sản phẩm

Bàn giao sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng sau khi chốt thiết kế

quy trình thực hiện

Bước 1

Thống nhất kịch bản

Bạn gửi cho chúng tôi kịch bản thô, ý tưởng và những yêu cầu của bạn

Bước 2

Thu âm, lồng tiếng

Sau khi thống nhất kịch bản, chúng tôi sẽ tiến hành thu âm để lồng vào video

Bước 3

Edit video

Chúng tôi sẽ bắt đầu dựng phim từ những yêu cầu đã thống nhất với khách hàng

Bước 4

bàn giao sản phẩm

Bàn giao sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng sau khi chốt thiết kế

ĐĂNG KÍ NHẬN BÁO GIÁ

Nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế Slide Power Point thuyết trình hay làm Video Marketing Ainimation hãy liên hệ với chúng tôi


  Thông tin thanh toán

  STK: 3866.888.86.86.86
  STK: 091.222.527.9999
  Tên tài khoản: Đặng Kiên Trung

  STK: 101.441.8069
  Tên tài khoản: Đặng Kiên Trung
  Chi Nhánh: Hoan Kiem - PGD Hoa Ma

  Email:
  Trung.dung.520125@gmail.com

  ĐĂNG KÍ NHẬN BÁO GIÁ

  Nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế Slide Power Point thuyết trình hay làm Video Marketing Ainimation hãy liên hệ với chúng tôi


   Thông tin thanh toán

   STK: 3866.888.86.86.86
   STK: 091.222.527.9999
   Tên tài khoản: Đặng Kiên Trung

   STK: 1014418069
   Tên tài khoản: Đặng Kiên Trung
   Chi Nhánh: Hoan Kiem - PGD Hoa Ma

   Email:
   Trung.dung.520125@gmail.com

   ĐĂNG KÍ NHẬN BÁO GIÁ

   Nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế Slide Power Point thuyết trình hay làm Video Marketing Ainimation hãy liên hệ với chúng tôi


    Thông tin thanh toán

    STK: 1014418069
    Tên tài khoản: Đặng Kiên Trung
    Chi Nhánh: Hoan Kiem - PGD Hoa Ma

    STK: 3866.888.86.86.86
    STK: 091.222.527.9999
    Tên tài khoản: Đặng Kiên Trung

    Email:
    Trung.dung.520125@gmail.com